Административен екип


ВЕНЕРА НЕЧКОВА - PR, Маркетинг и реклама
БОРЯНА ТАКОВА - Артистичен секретар и помощник-режисьор
НИКОЛИНА КАБРАНОВА-АДАМОВА - Оперативен счетоводител
ДОНКА ЧАПКЪНСКА - Касиер-счетоводител
КАТЯ ГРУЕВА - Домакин и помощник-режисьор
АТАНАСКА МИХАЙЛОВА - Организатор
МИЛКА НИКОЛОВА - Организатор
МАРИЯ ПАВЛОВА - Организатор
СВЕТЛАНА НИКОЛОВА - Организатор
ЛИЛЯНА ТОНЧЕВА - Касиер билетна каса
ТИННА ПАНАЙОТОВА - Графичен дизайнер и инспектор салон

Галерия