Адрес и контакти   Държавен куклен театър - Пловдив

Карта - Google Maps

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ПЛОВДИВ

Работно време на касата: всеки ден от 9:00 до 13:00 ч. и от 14:00 до 18:00 ч.;
в дните с вечерни представления - от 10:00 до 19:00 ч.;

  • Адрес:  ул.Хр.Г.Данов № 14, Пловдив 4000
  • Лице за контакти: Петър Влайков
  • Тел. каса: +359 32 62 32 75 | Дирекция: +359 32 63 11 47
  • e-mail: kasa@pptheatre.com; pr_pptheatre@abv.bg; pptheatre@abv.bg

ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ “ДВАМА СА МАЛКО – ТРИМА СА МНОГО”

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
  • Лице за контакти: Евелина Кьосовска
  • Адрес ул.Хр.Г.Данов № 14, Пловдив 4000
  • тел / факс: +359 32 63 11 47
  • e-mail: pptheatre@abv.bg

Галерия