Успешно приключен проект към НФК по програма Възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти '22 на Национален фонд Култура

С оглед на извършеното от края на 2022 и през 2023 година, проектът на Държавен куклен театър - Пловдив - "Възстановителен план на  ДКТ-Пловдив за анализ на публиките, определяне на постпандемичните тенденции в потреблението на културна продукция  и изграждане на иновативна комуникационна стратегия", финансиран от НФК, се доказа като успешна и нужна стъпка за преодоляване на нарушената комуникация със зрителите и връщане към нормален режим на работа след пандемията през 2020 и 2021 година. 

По време на проекта се извърши мащабно маркетингово изследване на потреблението на културни продукти в град Пловдив и областта, проведено от Маркет Линкс, на базата на което се реализираха и последващите дейности. Беше изработена нова визия, обогатена с художествени фотографии на Росина Пенчева, бяха заснети късометражни филми по заглавията от репертоара на театъра, проведоха се кампании за получаване на обратна връзка от аудитоията - дискусии и анкети, стартира и нов уеб сайт, създаден от студио i-creativ.

Използването на мултижанрови средства за промотиране на продукцията и дейността на институцията, обновяване и хомогенизиране на визията и стила на комуникационните канали, подобряване на диалога с настоящата и потенциална аудитории, обратната връзка с педагогически специалисти и устойчиво рекламно присъствие в градска среда, позволиха на Държавен куклен театър – Пловдив да достигне до нови публики, да разработи инструменти за достигане до нови зрители, както чрез децентрализация, така и чрез онлайн таргетиране, да съобрази дейността си както с високите естетически критерии за куклено-театрално изкуство, така и с актуалните за зрителите теми, проблеми и форми.

По време на работата по проекта, екипът на театъра повиши уменията си, както в административно, така и в творческо отношение, което ще позволи продължаването на дейностите, подобрили разпространението и разпознаваемостта на институцията. 

Наталия Василева