Стартира Младежка театрална школа към Държавен куклен театър-Пловдив


 За ученици на възраст от 14 до 18 години.


 Школата стартира в началото на март и ще продължи до края на юни. След лятната ваканция ще продължи успоредно с учебната година – от септември до юни.


 Заниманията ще се случват два пъти седмично в понеделник и сряда. Първите две срещи са безплатни и информативни. Да се запознаем и опознаем. Тогава ще ви разкажем за заниманията и ще изберем най-удобните часове за провеждането им.


 Ще се занимаваме изцяло практически с театър в неговите различни форми. Фокус ще бъде също да развиваме различни качества – пластичност, музикалност, ритмичност, чувство за партньорство, сръчност, увереност, умереност. Най-вероятно ще се срещнем и с някои наши страхове като изява пред публика, а може и въобще да не ги срещнем, защото ще се уверим, че театърът ни прави свободни и безстрашни, защото ни дава пълната свобода да изразим всичко, което е вътре в нас.
 Ще бъдем откриватели, ще намираме средства за изразяване, ще се забавляваме, ще се подкрепяме. Ще се научим да се проваляме и да си прощаваме за това. Ще се научим да търсим високото, силното, смисленото, доброто и да го предаваме с магията на театъра на всеки, който иска да си вземе.

 Очакваме ви на информационните срещи на 26-ти и 28-ми февруари от  18:30 ч. в Държавен куклен театър-Пловдив.


  Мария Павлова (0886 443 395) и Анастасия Асенова (089 3540908) – ръководители на школата.