Международен куклено-театрален фестивал „ДВАМА СА МАЛКО – ТРИМА СА МНОГО” & TheatAir

Статут на фестивала

Фестивалът се организира от Сдружение с нестопанска цел Международен куклено-театрален фестивал “Двама са малко – трима са много” и Държавен куклен театър - Пловдив, с подкрепата и под патронажа на Министерство на културата и Община Пловдив. Като съорганизатори на фестивала участват и сдружения с идеална цел, дружества, фирми и други организации. Фестивалът се провежда на всеки две години от 2012 г. в първата седмица на месец септември. Съпътстващият модул TheatAir може да се провежда ежегодно, съобразно финансовите възможности на фестивала. Средствата за организация и провеждане на фестивала се осигуряват от: Община Пловдив; Министерство на Културата; ДКТ - Пловдив; Спонсорство, дарения, съвместна дейност, проектни сесии и др.


Цели на фестивала

I. Стимулиране и развитие на камерната куклена пиеса за деца и възрастни.

II. Запознаване със съвременните тенденции и най-новите художествени търсения в областта на кукленото майсторство в малката форма.

III. Представяне, пред широк зрителски спектър, на улични спектакли и пърформънси, обособено като съпътстваща проява, обединени под името „ТheatAir” и създадени изцяло за открити пространства и отразяващи съвременното светоусещане на творците, представящи изкуството си в разнообразна среда и в пряк контакт с публиката.

IV. Разпространение в страната и чужбина, на пазарен принцип, на най-добрите спектакли, участвали в афиша на фестивала.

V. Създаване на творчески контакти между творци и мениджъри от България и чужбина.

 Фестивалът и съпътстващите го прояви се организират от “Организационен комитет”, в който участват представители на Сдружение с нестопанска цел Международен куклено-театрален фестивал „Двама са малко – трима са много” и директорът на ДКТ–Пловдив. Гореизброените представители имат право да привлекат за сътрудници и оперативно бюро за цялостната подготовка по провеждане и организация на фестивала необходимите служители от ДКТ Пловдив, както и други организации и физически лица, според финансовия лимит на събитието.


Регламент на фестивала

1. “Организационният комитет” определя сроковете на Отворената покана, с която се анонсират условията за включване в селекцията на фестивала.
2. “Организационният комитет” допуска до селекция театри и трупи, представили свои материали и определя “Селекционер”, който /които/ се назначава от директора на театъра със заповед.
3. “Организационният комитет” кани за почетни гости на фестивала изявени творци: автори, режисьори, композитори, сценографи, журналисти и известни актьори, определя официалните гости, както и церемонията по откриване и закриване на фестивала.
4. “Организационният комитет” предоставя протоколи при взети решения, свързани с финансови разходи по фестивала в счетоводството на ДКТ Пловдив.
5. Във фестивала могат да участват театри и трупи от страната и чужбина.
6. Всеки театър или трупа може да участва с не повече от две заглавия.
7. Кандидатите заявяват писмено предложението си, като изпратят по електронен път и/или по поща: попълнена заявка за участие по образец; запис на CD/DVD или линк към уеб страница, от където може да се види пълен запис на целия спектакъл/спектакли; анотация; дигитални снимки; пълна техническа спецификация. Предложенията се приемат в двумесечен срок от обявяването на отворената покана за текущото издание на фестивала. Селекционерът си запазва правото да покани спектакъл, за който прецени, че е особено важно да бъде представен в програмата на фестивала, дори и след крайната дата за получаване на заявки.
8. Селекционират се основно камерни спектакли /за „камерни спектакли” се приемат спектакли, в които участват до 4 актьори/. Селекционерът си запазва правото да покани на фестивала спектакъл, за който прецени, че е особено важно да бъде представен в програмата на фестивала, дори и да е извън рамката на „камерен спектакъл”.
9. Спектаклите в програмата на фестивал „Двама са малко – трима са много” са разделени в два раздела – конкурсна и извън-конкурсна програма. Всички спектакли, селекционирани за модул „TheatAir”, са в извънконкурсна програма. Спектаклите, с които театърът-домакин участва във фестивалната програма са в извънконкурсната програма.
10. За селекция в програмата на модул „TheatAir”, могат да участват трупи и театри от страната и чужбина, като изискването за „камерен спектакъл”, за този модул, не е водещо. Съпътстващите прояви не са с конкурсен характер. Обединени под името „TheatAir”, те са насочени към открити пространства и обществена и градска среда, с цел да се популяризират възможностите на кукления театър и мултижанровото изкуство и да се провокира широк зрителски интерес.
11. Съпътстващите прояви, обединени в модул „TheatAir”, могат да се провеждат ежегодно, съобразно финансовите възможности на фестивала. Съдържанието на модула „TheatAir” е отворено да откликне на най-нови практики в кукленото и мултижанровото изкуство.
12. Всички разходи по настаняване и изхранване на трупите на всички селекционирани спектакли, от България и от чужбина, се поемат и организират от фестивала. Пътните разходи на селекционираните спектакли от България приоритетно се осигуряват от гостуващите. Финансовите условия за гостуващите чуждестранни трупи се договарят персонално за всеки отделен случай, включително съпътстващите прояви,. съобразно финансовите възможности на фестивала.
13. Реализираните приходи, ако има такива, от спектаклите включени и изиграни в програмата на фестивала, остават за театъра-домакин. Спектаклите от съпътстващата програма „TheatAir” се представят без събиране на приход и са със свободен вход, а селекционираните трупи, участват в „TheatAir”срещу хонорар, който се определя с договор.
14. Театърът-домакин изплаща съответния процент авторско право на създателите на спектакли, участвали в програмата на фестивала, в случаите в които театърът-домакин реализира приход от продажба на входни билети и при предоставяне на копие от договор, регламентиращ разпределението на авторските права.


 Награди и отличия

I. ЖУРИТО НА ФЕСТИВАЛА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ “ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ” И СЕ НАЗНАЧАВА ОТ ДИРЕКТОРА НА ТЕАТЪРА-ДОМАКИН СЪС ЗАПОВЕД.

Връчват се следните награди за участващите в конкурсната програма на фестивала - 3 /три/ бронзови статуетки „Двама са малко – трима са много”, скулптор Васил Маргаритов, придружени от парични награди /на обща стойност 3000 лв./ в следните примерни категории, които журито има право да модифицира по лична преценка:
- Награда за най-добър спектакъл;
- Награда за иновации и търсения в куклената миниатюра;
- Поощрителна награда.

II. ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРАДИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИСЪДЕНИ ОТ ВЪНШНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПО ТЯХНА ПРЕЦЕНКА:

- Преходна награда на холандския скулптор Ян Ван Дайк, придружена от парична награда, връчвани от фондация „Източноевропейски проекти” Дордрехт /присъжда се само на български трупи/;
- Награда на детското жури към фондация „Култура, изкуство, деца” гр. Пловдив.
- Награда „Вдъхновение“ в памет на композитора Димо Стоянов P.I.F., придружена от парична награда. Наградата се връчва от СНЦ „МКТФ „Двама са малко - трима са много““, съвместно със Сдружение „Арт Ленд“. Носителят на наградата се избира еднолично от Мария Банова – председател на Сдружение „Арт Ленд“.

III. ВСИЧКИ ТРУПИ, УЧАСТВАЛИ ВЪВ ФЕСТИВАЛА, ПОЛУЧАВАТ ДИПЛОМА ЗА УЧАСТИЕ И КАРТИНА ОТ ПЛОВДИВСКИ АВТОР.


Адрес на фестивала:

МКТФ “ДВАМА СА МАЛКО – ТРИМА СА МНОГО” & TheatAir
Пловдив 4000, ул.”Хр.Г.Данов“ № 14
тел./факс: 00359 32/631147 
ел. поща: puppetsplovdiv@gmail.com pptheatre@abv.bg 
www.pptheatre.com


Последвайте ни: 

Facebook страница СНЦ МКТФ "Двама са малко - трима са много"
Facebook страница Държавен куклен театър Пловдив
Facebook страница на фестивала 
Instagram на СНЦ МКТФ "Двама са малко - трима са много"
Instagram на Държавен куклен театър - Пловдив


Лица за контакти:

Ева Кьосовска - председател СНЦ "МКТФ "Двама са малко - трима са много"
Петър Влайков - директор ДКТ - Пловдив