Споделете тази страница

Изработка, доставка и монтаж на театрални столове и мебели за нуждите на Държавен Куклен Театър – Пловдив, по две обособени позиции

27.09.2018

Предмет на обществената поръчка е:  "Изработка, доставка и монтаж на театрални столове и мебели за нуждите на Държавен Куклен Театър – Пловдив, по две обособени позиции": Обособена позиция № 1 - „Изработка, доставка и монтаж на 140 бр. (сто и четиридесет) театрални стола“; Обособена позиция № 2 - „Изработка, доставка и монтаж на мека мебел за фоайето на ДКТ-Пловдив“

„Доставка и монтаж на сценично осветление за Държавен Куклен Театър - Пловдив“

15.06.2018

Предмет на обществената поръчка е: „Доставка и монтаж на сценично осветление за Държавен Куклен Театър - Пловдив“, решението и обявлението, за която са публикувани в РОП под уникален № 04058-2018-0002

„Реконструкция на ДКТ – Пловдив и промяна предназначението на обслужващи помещения в „Детски театрално-атракционен център със сцена на открито”

03.04.2018

Предмет на обществената поръчка е „Реконструкция на ДКТ – Пловдив и промяна предназначението на обслужващи помещения в „Детски театрално-атракционен център със сцена на открито”, решението и обявлението, за която са публикувани в РОП под уникален № 04058-2018-0001