Споделете тази страница

„Доставка и монтаж на сценично осветление за Държавен Куклен Театър - Пловдив“

15.06.2018

Предмет на обществената поръчка е: „Доставка и монтаж на сценично осветление за Държавен Куклен Театър - Пловдив“, решението и обявлението, за която са публикувани в РОП под уникален № 04058-2018-0002

„Реконструкция на ДКТ – Пловдив и промяна предназначението на обслужващи помещения в „Детски театрално-атракционен център със сцена на открито”

03.04.2018

Предмет на обществената поръчка е „Реконструкция на ДКТ – Пловдив и промяна предназначението на обслужващи помещения в „Детски театрално-атракционен център със сцена на открито”, решението и обявлението, за която са публикувани в РОП под уникален № 04058-2018-0001